Sommer gilde, vi møtes på Youngstorvet 18.juni kl 1500.
Høst gilde, vi møtes på Gamle Rådhus 15.oktober, (kommer tilbake med tidspunkt senere).
Jule gilde holdes på Losby Gods 03.desember, (kommer tilbake med tidspunkt senere).