Det Indre Kabinett skal bekle 4 ulike roller.

I dag består Det Indre Kabinett av følgende personer:

Navn

Rolle

Olsen, Per Erik

Styreleder

Godager, Steinar Finn

Nestleder

Beer, Anders Nicolai

Styremedlem

Bäckstrøm, Preben

Styremedlem