Presidentskapet i Lørenskog Akevittkompani Og Gilde består  av følgende personer:

 

Presidenskapsrolle

Navn

President

Steinar Finn Godager

Visepresident

Ingen

Skattmester

Anders Nicolai Beer

Skriver

Roger Jacobsen

Smaker

Per Gunnar Vågenes

Prelat

Glenn Blixt

Seremonimester

Magnar Steen

Skålemester

Geir Skogsrud

Munnskjenk

Ronny Haugen

Linjefører

Per Erik Olsen

Historiker

Ingen

Forvalter av matkultur

Preben Beckstrøm