Presidentskapet i Lørenskog Akevittkompani Og Gilde består  av følgende personer:

 

Presidenskapsrolle

Navn

President

Steinar Finn Godager

Visepresident

Kai Nystuen

Skattmester

Anders Nicolai Beer

Skriver

Roger Jacobsen

Smaker

Ingen

Prelat

Kjetil Holmen

Seremonimester

Fredrik Krüger Haugan

Skålemester

Ingen

Munnskjenk

Ronny Haugen

Linjefører

Per Erik Olsen

Historiker

Ingen

Forvalter av matkultur

Ingen

Forvalter av LAK&GM

Inge Olsen

   

Æresmedlem

Geir Skogsrud