Foreningens navn er Lørenskog Akevittkompani og Gilde, i vedtektene heretter nevnt som Laget. Laget arrangerer sammenkomster der fruer/samboere kan medbringes og sammenkomster for kun medlemmer, heretter kalt Gilde.

 

§1. For å bli medlem i Laget kreves det minst 1 – en – anbefaling fra eksisterende medlem. Nytt medlem må delta på 2 – to - Gilder for å bli godtatt og akseptert som fullverdig medlem av Laget (ved innsettelsesrituale).
§2. Det skal betales kontingent 1 – en – gang i året. Beløpets størrelse bestemmes av årsmøtet.
§3. Det skal avholdes årsmøte hvert år. Normalt innen utgangen av mars.
§4. Kvinner har ikke anledning til å søke medlemskap i Laget.
§5. Ved spesielle anledninger og høytider kan det arrangeres sammenkomster der fruer/samboere kan medbringes
§6. Uakseptabel adferd kan medføre ekskludering fra Laget. Innbetalt kontingent vil ikke bli refundert.
§7. Ting som blir sagt og gjort i Gilder holdes innad i Laget. Det oppfordres til "taushetsplikt".
§8. Gildene bør skje i forbindelse med fridag, da mengden av akevitt kan overstige den akseptable grense, men likevel ikke mer enn at medlemmene utviser sømmelig adferd og fornøden drikkekultur!
§9. Foruten årsmøte, skal det være Gilde i forbindelse med vår, sommer og jul.
§10. Det fremholdes at medlemmenes deltakelse overstiger halvparten av sammenkomstene/Gildene som er avholdt siste år.
§11. Fravær fra årsmøte, sammenkomst, Gilde må meldes fra om på forhånd og i god tid.