Steinar Godager

I Lørenskog Akevittkompani og Gilde ønsker vi å utvikle våre medlemmers kunnskap om akevitt, samt øke nyskjerrigheten og forståelsen for norsk mat og akevitt.

Våre medlemmer er personer fra vennekretsen både i og utenfor lokalmiljøet og på tvers av interesser og bakgrunn. Vi ønsker å skape et nettverk med sosial profil, med bred kunnskap og informasjon om den norske akevittkulturen!

Laget arrangerer sammenkomster der akevitt nytes. Slike sammenkomster skal samtidig ivareta norske mattradisjoner. Det påhviler medlemmene ved slike sammenkomster å utvise sømmelig adferd og fornøden drikkekultur, samt å profilere foreningen som en gentlemansklubb!

"For å bli medlem i denne gentlemansklubben, må man besitte evne og vilje til, og med inderlighet og entusiasme, å bedrive opplysningsarbeide innenfor sin omgangskrets. Denne virksomheten krever diskresjon og finfølelse da det er mennesker som ikke lever opp til kravet om god bordskikk med den fine drikkekultur vi tilstreber".

Steinar Godager
President
Lørenskog Akevittkompani og Gilde