Følgende personer er medlem i Lørenskog Akevittkompani og Gilde:

Anders Nicolai Beer

Bjørnar Hammersland

Erik Nymoen

Geir Skogsrud

Glenn Blixt

Magnar Steen

Morten Henningsen

Per Gunnar Vågenes

Per Erik Olsen

Preben Beckstrøm

Roger Jacobsen

Ronny Haugen

Roy Askvold

Steinar Finn Godager